Zespół lekarzy-naukowców z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków wraz z zespołem hipertermii onkologicznej Zakładu Radioterapii I opublikował wyniki autorskiego niekomercyjnego badania klinicznego SINDIR (NCT03989596) w czasopiśmie Cancers (https://doi.org/10.3390/cancers13061332).

Jest to jedno z pierwszych na świecie badań prospektywnych analizujących możliwości zastosowania umiarkowanie hipofrakcjonowanej radioterapii z hipertermią głęboką w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich. Jest to bardzo obiecujące połączenie, szczególnie u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich, którzy nie mogą z różnych przyczyn medycznych otrzymać chemioterapii.

– Badania kliniczne niekomercyjne są jednym z priorytetów rozwoju nauki NIO-PIB służącym wdrażaniu nowych opcji terapii dla naszych pacjentów – mówi prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniakó, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych.

– Dzięki wyposażeniu w unikalny nawet na skalę europejską zestaw urządzeń do hipertermii jesteśmy w stanie oferować tę komplementarną metodę leczenia naszym chorym oraz prowadzić badania naukowe nad jej rozwojem – dodaje dr n. med. Mateusz Spałek, główny badacz SINDIR.

Sprzęt do głębokiej hipertermii jest dostępny w naszym Instytucie dzięki grantowi naukowemu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Hipertermicznej ESHO (European Society of Hyperthermic Oncology).