OncoTransfer został  przyjęty w grono Porozumienia Spółek Celowych (PSC), informuje spółka celowa Narodowego Instytutu Onkologii.

PSC to forum współpracy ponad 30 uczelnianych spółek celowych z całego kraju, powołanych dla komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w uczelniach i instytutach badawczych oraz realizowania badań zleconych przez przedsiębiorstwa.

Cieszę się z tego faktu, ponieważ członkostwo w tych ważnych w ekosystemie innowacji organizacjach daje nam możliwość promocji na szeroką skalę oraz dostęp do informacji i dobrych praktyk.
Obie organizacje mogą pochwalić się również doświadczeniem w negocjacjach z ustawodawcą w sprawie regulacji dotyczących współpracy nauka-gospodarka  -skomentował ten fakt Artur Oziębło prezes OncoTransfer.

Spółki celowe uczelni i instytutów badawczych to wehikuły wspierające tworzenie spółek typu spin-off, w których obejmują udziały w imieniu uczelni. SC współpracują z inwestorami, aniołami biznesu oraz innowacyjnymi podmiotami, gotowymi wdrażać technologie naukowe.

Zarząd PSC reprezentuje uczelniane spółki celowe w relacjach z administracją publiczną i mediami oraz inicjuje nowe kontakty z przedsiębiorstwami.

Porozumienie Spółek Celowych zostało utworzone 8 stycznia 2014 r. pomiędzy spółkami celowymi jednostek naukowych, powołanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.