Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i Alliance for Innovation (AFI) podpisały umowę o współpracy, dzięki której eksperci z NCCN podzielą się swoją wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem w opracowaniu zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii w Polsce.

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) zrzesza 31 wiodących ośrodków onkologicznych w Stanach Zjednoczonych, zapewniających kompleksową opiekę medyczną i będących częścią National Cancer Institute. NCCN podzieli się wiedzą  w zakresie tworzenia, wdrażania i aktualizacji wytycznych postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w praktyce klinicznej w onkologii. Współpraca ta ma na celu udoskonalenie krajowych wytycznych w wybranych nowotworach co jest jednym z założeń Narodowej Strategii Onkologicznej.

„NCCN definiuje i rozwija wysokiej jakości, wartościową, skoncentrowaną na pacjencie opiekę nad chorymi na raka na całym świecie, między innymi poprzez tworzenie i rozpowszechnianie wytycznych leczenia. Oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia zawarte w wytycznych NCCN są stale aktualizowane w ramach całkowicie przejrzystego procesu i są uważane za złoty standard dla klinicznych wskazówek i polityki w leczeniu nowotworów.” – mówi Dr Robert W. Carlson, CEO NCCN.

NCCN będzie współpracować z wiodącymi ekspertami z Polski w zakresie tworzenia polskich zaleceń opartych na standardach NCCN następnie nad ich w adaptacją, wdrożeniem w praktyce klinicznej w onkologii oraz regularną aktualizacją w przyszłości.

Zawsze warto korzystać z dobrych przykładów. National Comprehensive Cancer Network ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu wytycznych dotyczących praktyki klinicznej. Wytyczne te są dobrze znane i stosowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale stanowią wzór do naśladowania dla onkologów na całym świecie. Wierzę, że nasza współpraca będzie ważna i przyczyni się do poprawy jakości opieki nad chorymi na raka w Polsce, na czym koncentruje się Narodowa Strategia Onkologiczna. – mówi Maciej Krzakowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Wytycznych i Standardów Postępowania Diagnostyczno-Terapeutycznego w NIO-PIB.

Doświadczenie NCCN może pomóc sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją polscy eksperci zaangażowani w opracowywanie zaleceń dla onkologii. Kolejne kroki będą polegały na opracowaniu metod tworzenia wytycznych, w tym opracowaniu systemu zbierania i analizy danych źródłowych, a następnie dostosowania rekomendacji NCCN do warunków europejskich i polskich. W ramach współpracy organizowane będą szkolenia oraz robocze spotkania ekspertów z obu krajów. Transatlantycka współpraca NIO-PIB, AFI i NCCN obejmie również cykl warsztatów edukacyjnych.

Pierwsze Warsztaty Edukacyjne zatytułowane: „Wytyczne kliniczne – wymiana doświadczeń z National Comprehensive Cancer Network” odbędą się 14 maja 2021 roku.

„Współpraca z NCCN to ważny krok w kierunku implementacji polskich wytycznych opartych na najlepszych wzorcach w całym kraju. Pozwoli to w niedalekiej przyszłości na zmniejszenie nierówności w opiece onkologicznej, co jest jednym z głównych celów założonych w Narodowej Strategii Onkologicznej” – mówi Piotr Rutkowski – Przewodniczący ministerialnego zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej w Polsce.

Współpraca rozpocznie się od realizacji projektu pilotażowego mającego na celu dostosowanie wytycznych NCCN do lokalnych możliwości w tym statusu prawnego nowych technologii stosowanych w opiece zdrowotnej dla wybranego nowotworu. Projekt pilotażowy będzie służył jako model, do implementacji dalszych opracowań, wdrożenia i aktualizacji kolejnych wytycznych.

Opracowanie wytycznych dla praktyki klinicznej w celu poprawy jakości procedur diagnostycznych i terapeutycznych w Polsce oraz ich aktualizacja to jedno z zadań ujętych w Narodowej Strategii Onkologicznej, realizowanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB), powołany na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia. Wytyczne kliniczne o wysokim priorytecie zostaną wdrożone do końca 2022 roku.

„To kolejny, ważny krok we współpracy między USA a Polską w dziedzinie onkologii. Partnerstwo z NCI, a teraz z NCCN pozwala nam podnieść jakość opieki nad pacjentami onkologicznymi w Polsce.” – podkreśla Iwona Ługowska, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, NIO-PIB.

Alliance For Innovation łączy polskich i amerykańskich ekspertów w celu podniesienia standardów opieki nad chorymi onkologicznymi w Polsce

Cieszymy się, że Alliance for Innovation wspiera kolejne międzynarodowe działania w zakresie łączenia osiągnięć w obszarze onkologii i ekspertów z USA i Polski” – podkreśla Marcin Hańczaruk, Prezes Zarządu Alliance For Innovation.

Współpraca pomiędzy specjalistami zza Atlantyku i ich polskimi kolegami koordynowana jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Alliance For Innovation, której misją jest rozwój współpracy polsko-amerykańskiej opartej na 3 filarach: nauce, kulturze i biznesie. Fundacja realizuje swoją misję poprzez tworzenie sieci liderów i ekspertów, współpracując z polskimi i amerykańskimi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi.