Czy Pan Bóg potrzebuje cierpienia, często niewyobrażalnego, żeby zmieniać świat? Żeby zmieniać nas?

Pamiętajmy, że Bóg jest miłością i radością. To miłość zbawia świat, a nie cierpienie. Cierpienie jest dla Boga czymś obcym. Gdy w Ogrodzie Oliwnym przyszło Panu Jezusowi mierzyć się z czekającym go wkrótce cierpieniem męki i ukrzyżowania, to pocił się krwawym potem. Ponad ból i trwogę pragnął jednakże wypełnienia do końca woli Ojca Niebieskiego. To Chrystusowa miłość do końca, do całkowitego wydania się Ojcu Niebieskiemu – w całopalnej ofierze Krzyża – zbawia świat. To niewyobrażalna, ukrzyżowana Miłość dokonuje dzieła zbawienia. Bóg oczekuje od nas, abyśmy kochali zawsze i wszędzie, a w grzesznym świecie zawsze będzie się to wiązało z cierpieniem. W Krzyżu Chrystusa miłość zwycięża grzech świata, a to zwycięstwo uobecnia się w nas, gdy bardzo tego pragniemy.

 

CAŁOŚĆ WYWIADU MOŻNA PRZECZYTAĆ W KWARTALNIKU  ZDROWIE W CENTRUM – WIOSNA 2021

https://centrum.med.pl/wp-content/uploads/2021/03/zdrowie-w-centrum_2021_01_PLIK.pdf

 

Ksiądz prałat Tadeusz Bożełko urodził się 28. października 1962 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1991 z rąk kardynała Józefa Glempa. Pracował w parafii pod wezwaniem św. Szczepana w Raszynie, w kościele akademickim pod wezwaniem św. Anny i w parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Warszawie, a także jako dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w kurii oraz jako proboszcz parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. W roku 2014 został kapelanem w Centrum Onkologii znajdującym się na terenie parafii św. Tomasza Apostoła.