Podczas zebrania Rady Programowej w dniu 06 października przystąpiliśmy wraz z innymi 5 firmami do społeczności Klastra LifeScience Kraków.

Od 21.10.2016 r. Klaster LifeScience Kraków posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. W 2019 r. status został odnowiony na kolejne 3 lata, czyli do 28.08.2022 r. i tym samym Klaster LSK utrzymał się w gronie 15-tu elitarnych klastrów strategicznych, które mają duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym.

Wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego Konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Klastry kluczowe wyłaniane są w oparciu o zestaw kryteriów obejmujących: zasoby ludzkie i organizacyjne, zasoby infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta.

Status KKK to nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości rozwoju dzięki programom i konkursom na projekty B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w których przewidziano specjalną premię dla członków Klastra Kluczowego.

 

Zapraszamy na czwartkowe Śniadanie Klastra 18 listopada. Poznamy się bliżej!