Najwyższy czas na nowe terapie

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld: Odpowiednio dobrane leczenie uzupełniające po operacji u kobiet z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi daje szansę na wydłużenie ich przeżycia.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8268446,najwyzszy-czas-na-nowe-terapie.html

Rak płuca: u jakich pacjentów z NDRP stosuje się chemioimmunoterapię?

O rokowaniach pacjentów leczonych z wykorzystaniem immunoterapii red. Monika Rachtan rozmawia z prof. dr. hab. n. med. Dariuszem M. Kowalskim, kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezesem Polskiej Grupy Raka Płuca.

https://pulsmedycyny.pl/rak-pluca-u-jakich-pacjentow-z-ndrp-stosuje-sie-chemioimmunoterapie-1129933

 

Rak prostaty. Są pacjenci, którzy tkwią w terapeutycznej próżni. Można to zmienić

– To progresja choroby na poziomie obrazu mikroskopowego. Przerzuty nie są widoczne w klasycznej diagnostyce radiograficznej z wykorzystaniem czy to tomografii komputerowej, czy scyntygrafii kości. Natomiast rosnące stężenie czynnika PSA pokazuje, że jednak progresja następuje. Po pewnym czasie dochodzi u pacjentów do specyficznej, biologicznej przemiany guza, który wyzwala się spod kontroli kastracji farmakologicznej – wyjaśnia dr hab. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Rak-prostaty-Sa-pacjenci-ktorzy-tkwia-w-terapeutycznej-prozni-Mozna-to-zmienic,225779,1013.html

 

Rak piersi. „Nie patrzy w PESEL, nie czeka na wolny dzień”

– Wydaje się, że świadomość, że można zachorować na raka piersi wśród Polek istnieje, ale część kobiet nie zgłasza się, bo się boi albo przedkłada potrzeby innych członków rodziny nad swoje zdrowie – mówi prof. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, onkolog kliniczny. – W efekcie pacjentki zgłaszają się zbyt późno, kiedy rak jest już zbyt duży, żeby mieć szansę na całkowite wyleczenie.

https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/2824469,Rak-piersi-Nie-patrzy-w-PESEL-nie-czeka-na-wolny-dzien

 

Biostatystyka i rak jelita grubego. „Mamy przewagę nad innymi państwami”

Jedną z najwybitniejszych młodych badaczek, która wyniki swoich analiz biostatystycznych dotyczących skuteczności i jakości, a także negatywnych skutków badań przesiewowych raka jelita grubego opublikowała w prestiżowych pismach medycznych, jest doktor nauk medycznych i magister matematyki – Paulina Wieszczy z Narodowego Instytutu Onkologii i z Uniwersytetu w Oslo.

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2823225,Biostatystyka-Metody-matematyczne-w-medycynie

 

Jest 400 mężczyzn chorych na raka prostaty, którzy czekają na przerzuty… Bez nich nie będą leczeni

Jak wskazuje prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant ds. onkologii opóźnienie powstania przerzutów u chorych na raka gruczołu krokowego pozwala na utrzymanie zadowalającej jakości życia i zachowanie możliwości wypełniania funkcji społecznych (w tym aktywności zawodowych).

https://natemat.pl/zdrowie/377981,400-mezczyzn-z-rakiem-prostaty-czeka-na-przerzuty

 

Rak wątrobowokomórkowy. Co zrobić, aby ten nowotwór stał się chorobą przewlekłą?

– Rak wątrobowokomórkowy jest w Polsce rozpoznawany – według Krajowego Rejestru Nowotworów – u około 1600 chorych (mężczyźni- około 1000, kobiety – ok.600). Częstość występowania raka wątrobowokomórkowego jest w Polsce z pewnością większa, o czym świadczy liczba zgonów wynosząca około 2000 rocznie – podkreśla prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej.

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Rak-watrobowokomorkowy-Co-zrobic-aby-ten-nowotwor-stal-sie-choroba-przewlekla,225796,1013.html

 

Właśnie podniosła się jakość endoskopii w Polsce

Organizatorem warsztatów jest Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie oraz Polska Fundacja Gastroenterologii. Była to już piąta edycja tego wydarzenia. Jak co roku uczestnicy –chirurdzy, interniści, gastrolodzy, pielęgniarki, czyli wszyscy związani z endoskopia przewodu pokarmowego – mogli podnosić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najczęściej wykonywanych procedur endoskopowych oraz najnowszych metod.

https://www.medexpress.pl/wlasnie-podniosla-sie-jakosc-endoskopii-w-polsce/83028

 

Giebel: W Polsce szansa na znalezienie niespokrewnionego dawcy szpiku wynosi około 65 proc.

W Polsce nadal wykonuje się zbyt mało transplantacji komórek krwiotwórczych. Jednym z powodów jest niewystarczająca liczba ośrodków i stanowisk transplantacyjnych – podkreślił kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach profesor Sebastian Giebel.

https://radio.opole.pl/104,493156,giebel-w-polsce-szansa-na-znalezienie-niespokrew

Marskość wątroby to nie zawsze efekt nadużywania alkoholu. Kto powinien mieć się na baczności?

– W Polsce, według Krajowego Rejestru Nowotworów, rocznie choruje na raka wątrobowokomórkowego około 1600 chorych, z przewagą mężczyzny – ok. 1000 mężczyzn i ok. 600 kobiet. Ta rejestrowalność na pewno nie oddaje rzeczywistej liczby zachorowań, o czym może świadczyć liczba zgonów wynosząca ponad 2000 rocznie. Na pewno więc tych raków jest więcej niż podaje rejestr – mówi prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, podczas prezentacji raportu „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje”

https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Marskosc-watroby-to-glowna-przyczyna-tego-raka-Onkolog-o-sposobach-jak-jej-uniknac,225784,6.html

Światowy Dzień Dawcy Szpiku

– Dla wielu chorych jedyną szansą na wyleczenie jest transplantacja komórek krwiotwórczych; transplantacja od dawcy, czyli alogeniczna. Liczymy na to, że komórki od dawcy będą w stanie wyeliminować resztki choroby, gdy już zagnieżdżą się w organizmie pacjenta – tłumaczy prof. Sebastian Giebel z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

https://radioszczecin.pl/6,430000,swiatowy-dzien-dawcy-szpiku

 

Rak nerki: diagnostyka i leczenie wczoraj, dziś, jutro

Trudno wyodrębnić czynniki ryzyka, które bezpośrednio odpowiadają za rozwój tego nowotworu. Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, specjalista onkologii klinicznej z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie — Państwowego Instytutu Badawczego, wskazuje jednak na pewne czynniki sprzyjające tej chorobie. Są one związane z wiekiem, nadmierną masą ciała, nadciśnieniem tętniczym, przewlekłymi chorobami nerek wymagającymi dializoterapii, a także z paleniem tytoniu czy powtarzającymi się stanami przewlekłego odwodnienia organizmu.

https://pulsmedycyny.pl/rak-nerki-diagnostyka-i-leczenie-wczoraj-dzis-jutro-1130306

 

Przerzuty do kości można leczyć skutecznie

Rozmowa z dr n. med. Michałem Kunkielem, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Przerzuty do kości można leczyć skutecznie

Znamię! Znam je? Powiat ostrowski przystąpił do programu profilaktyki czerniaka

Powiat Ostrowski przystąpił do współpracy przy realizacji największego w Polsce ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.

Organizatorem ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka jest Studenckie koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym.

Znamię! Znam je? Powiat ostrowski przystąpił do programu profilaktyki czerniaka

 

Rak piersi. Polska jest jedynym krajem UE, w którym rośnie umieralność. „Profilaktyka to katastrofa”

– Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet i stanowi ok. 22 proc. zachorowań w Polsce. W naszym kraju żyje z tą chorobą ok. 140 tys. kobiet. Nowotwór piersi jest też drugą przyczyną zgonów nowotworowych z udziałem ok. 15 proc. W 2018 r. (ostatni rok sprawozdawczy KRN) było ok. 19 tys. zachorowań, w roku 2020 mieliśmy ich natomiast prawdopodobnie ok. 20 tys. – mówiła w środę dr hab. Joanna Didkowska z Krajowego Rejestru Nowotworów, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii poświęconego rakowi piersi.

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Rak-piersi-Polska-jest-jedynym-krajem-UE-w-ktorym-rosnie-umieralnosc-Profilaktyka-to-katastrofa,225858,1013.html

 

Prof. Nowecki: „Moment wyczuwalnego guzka w piersi jest niestety zbyt późną reakcją”

„W Polsce nowotwór piersi najczęściej występuje u kobiet między 50-69 r.ż. Pomimo zapewnienia bezpłatnej diagnostyki w ramach skriningowych badań populacyjnych mammograficznych, z tej formy profilaktyki korzysta jedynie 40-45 proc. kobiet z grupy docelowej – podkreślił w rozmowie z Evereth News prof. Zbigniew Nowecki, kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej z Narodowego Instytutu Onkologii.

 

Prof. Nowecki: „Moment wyczuwalnego guzka w piersi jest niestety zbyt późną reakcją”

Lekarzy brakuje, kolejki do specjalistów są długie, wizyty krótkie. Czy to rozwiązanie pomoże diagnostom?

zy lekarze powinni pracować według schematów i algorytmów? – Medycyna jest sztuką, a nie nauką, możemy w różny sposób dojść do danego rozwiązania. Pacjent powinien mieć wybór, czy polega na wiedzy lekarskiej, czy na urządzeniach zastępujących lekarza. Ja nie chciałbym iść do lekarza, który w pełni zdaje się na algorytmy – mówi prof. Lucjan Wyrwicz, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,27663361,lekarzy-brakuje-kolejki-do-specjalistow-sa-dlugie-wizyty-krotkie.html

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Drogie Panie, badajcie piersi co miesiąc

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy) z 2018 r., w województwie pomorskim kobiety najczęściej chorowały na nowotwór złośliwy sutka (prawie 21 proc.).

https://www.eska.pl/trojmiasto/europejski-dzien-walki-z-rakiem-piersi-drogie-panie-badajcie-piersi-co-miesiac-aa-F5gb-sTL4-Dr16.html

Dyrektor Instytutu Onkologii w Krakowie: stawiamy sobie za cel przywrócenie świetności

Stawiamy sobie za cel przywrócenie dawnej świetności. Jesteśmy otwarci na pacjentów i mają oni u nas zapewnione kompleksowe leczenie – powiedział PAP prof. Janusz Ryś, dyrektor krakowskiego Instytutu Onkologii, świętującego 70-lecie.

https://suski.dlawas.info/wiadomosci/dyrektor-instytutu-onkologii-w-krakowie-stawiamy-sobie-za-cel-przywrocenie-swietnosci/cid,25987,a

Priorytety w polityce lekowej w obszarze onkologii

Moderatorem debaty był redaktor Krzysztof Jakubiak, a uczestniczyli w niej:
– Joanna Konarzewska-Król z Fundacji Onkologicznej Nadzieja,
– dr hab. Jakub Kucharz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Warszawie,
– dr Michał Kunkiel z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Warszawie,
– prof. Witold Owczarek z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
– Łukasz Rokicki z Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec,
– prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Warszawie.

https://www.termedia.pl/mz/Priorytety-w-polityce-lekowej-w-obszarze-onkologii,43994.html

Rak szyjki macicy: konieczna lepsza profilaktyka

Ok. 2,3 tys. kobiet w Polsce co roku zachorowuje na raka szyjki macicy, liczba zachorowań i zgonów co prawda spada, ale nie tak szybko, jak w wielu innych krajach. „Niemal w 100 proc. rak szyjki macicy jest spowodowany zakażeniem wirusem HPV” – podkreśla prof. Andrzej Nowakowski, kierownik Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Narodowym Instytucie Onkologii-Państwowym Instytucie Badawczym.

Rak szyjki macicy: konieczna lepsza profilaktyka