11 stycznia 2022 r. o godz. 9:00

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne sala nr 1 

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*

mgr Alicja Berezowska pt: „Kliniczna przydatność oznaczania i ocena prognostyczna markerów nowotworowych HE4 i CA125 w monitorowaniu leczenia nawrotowego raka jajnika bez i z mutacją w genach BRCA1 i/lub BRCA2  oraz w trakcie terapii celowanej Olaparybem”                                                                                                                                                                                    

Promotor                      dr hab. Beata Kotowicz

Promotor pomocniczy  dr Małgorzata Fuksiewicz

Recenzenci                  prof. dr hab. Krzysztof Cendrowski

prof. dr hab. Sławomir Ławicki

 

lek. Paweł Winter pt: „Wartość predykcyjna i prognostyczna stężeń biomarkerów proliferacji i transformacji nowotworowej: receptora naskórkowego czynnika wzrostu 3, kinazy tymidyonowej 1 i kinazy Aurory A u chorych na raka piersi poddanych chemioterapii przedoperacyjnej”

 

Promotor                      dr hab. Beata Kotowicz

Promotor pomocniczy  dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Recenzenci                  prof. dr hab. Sławomir Ławicki

dr hab. Maciej Skrzypczak

 

* Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku – https://youtu.be/ehlCjYE6pP0

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne jest zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB