W pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Hepatology” zespół kierowany przez Prof. Jerzego Ostrowskiego zidentyfikował wariant genetyczny w genie aminotransferazy asparaginowej (GOT1/AST), który jest związany z występowaniem zespołu podwyższonej aktywności enzymu GOT1/AST w krwi, nazywanego macroAST, wynikającego z jego agregacji z innymi białkami krwi. Odkrycie tworzy podstawę dla stosowania testu genetycznego w kierunku rozpoznania macroAST u osób z bezobjawowym, niezwiązanym z uszkodzeniem wątroby, wzrostem aktywności enzymu.

Nagroda jest fundowana przez zarząd spółki farmaceutycznej PRO.MED.CS Praha a.s. Konkurs organizowany jest od 1993 roku, w 2005 roku został nazwany na cześć jego pomysłodawcy, długoletniego dyrektora generalnego firmy, zasłużonego na polu gastroenterologii Dr. Rudolfa O. Baresa – Dr. Bares Award.

Źródło:

Informacja o nagrodzie Dr Baresa

https://www.promedcs.com/pl/15-dr-bares-award-publication

Odnośnik do publikacji:

A heterozygous mutation in GOT1 is associated with familial macro-aspartate aminotransferase

Maria Kulecka, Aldona Wierzbicka, Agnieszka Paziewska, Michal Mikula, Andrzej Habior, Wojciech Janczyk, Michalina Dabrowska, Jakub Karczmarski, Michal Lazniewski, Krzysztof Ginalski, Anna Czlonkowska, Piotr Socha, Jerzy Ostrowski J Hepatol. 2017 Nov;67(5):1026-1030.

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(17)32146-3/fulltext

Gratulujemy !