Dr Agata Kurzyk, za pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Zygmunta Pojdy, na temat „Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej do konstrukcji polimerowo-komórkowych rusztowań przeznaczonych do regeneracji ubytków kostnych” (biologia medyczna), otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną. Praca została zgłoszona przez Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii – za opracowanie standardów pozyskiwania  i namnażania ASC pochodzących z tkanki tłuszczowej zwierzęcej  i ludzkiej, wymagane podczas stosowania hodowli komórek w leczeniu ubytków kostnych.

Praca została oceniona wg. następujących kryteriów:

  • znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
  • poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,
  • poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,
  • poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

Dr Agata Kurzyk jest obecnie pracownikiem Zakładu Immunologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym.

Serdecznie gratulujemy !