W Zakładzie Rehabilitacji można obejrzeć wystawę obrazów malowanych przez pacjentów onkologicznych –  w tym także naszego Instytutu, którzy brali udział w filmowo-warsztatowych  zajęciach „Onkoprzestrzeń Kreatywna”.
Główną ideą tego projektu jest popularyzacja arteterapii i metod obniżających stres w środowiskach dotkniętych chorobami nowotworowymi jako silnego, pozytywnego bodźca poprawiającego zdrowie psychiczne i fizyczne i jakość życia osób zmagających się chorobą nowotworową. Chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie czy sztuka, muzyka, taniec, działania kreatywne i szeroko pojęta aktywność mogą pomagać w leczeniu.
W trakcie warsztatów powstało również wiele inspirujących filmów, które można otrzymać w gabinetach w trakcie diagnozy i leczenia.