Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy  chcą rozwijać się i podnosić kwalifikacje do podjęcia pracy w  NIO-PIB. Oferujemy pracę na Bloku operacyjnym w Oddziale Anestezjologii oraz w Klinikach/Zakładach/ Oddziałach i Przychodni Instytutu

 

Pielęgniarka/ Pielęgniarz/ Położna

 

Wymagania:

  • Wykształcenie pielęgniarskie / położnicze
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu
  • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Sumienność i dobra organizacja pracy
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dyspozycyjność

 

Oferujemy:

  • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego.
  • Przyjazne środowisko pracy.
  • Świadczenia wynikające z zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

 

Jeżeli chcesz brać udział w realizacji misji Instytutu, zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) w wersji elektronicznej na adres e-mail: pielęgniarstwo@pib-nio.pl  wpisując w temacie maila: „praca pielęgniarka

Dodatkowe informacje  – tel. (22) 546-3360

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

 

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę Narodowemu Instytutowi Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”