Szanowni Państwo informujemy, że od 02.08.2021 r. wprowadzany będzie nowy system przywoływania pacjentów do gabinetów lekarskich. Prosimy wszystkich pacjentów zgłaszających się po raz kolejny do Przychodni Onkologicznej o potwierdzenie przybycia oraz pobranie numerka z ustawionych na korytarzach infokiosków. W razie problemów przy procesie rejestracji wsparcia pacjentom udzielą wyznaczeni pracownicy NIO oraz wolontariusze.

Zmiana ta od poniedziałku dotyczy tylko

WEJŚCIA A  – gabinetów od 1 do 33

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do NIO-PIB muszą zgłosić się osobiście do rejestracji stacjonarnej znajdującej się przy każdym wejściu.

Pacjenci proszeni będą do gabinetów lekarskich jedynie na podstawie numerków pobranych w infokioskach.

O zmianach dotyczących kolejnych wejść do Instytutu i przypisanych im gabinetów będziemy Państwa informować.