Wystarczy minuta, żeby wykryć czerniaka

– Przedłużona ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, jak również nawet jedno oparzenie słoneczne, jeżeli u danej osoby doszło do niego przed 15. rokiem życia, znacząco zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka, bo według danych literaturowych od trzech do pięciu razy – ostrzega dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO-PIB z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach, przewodnicząca Sekcji Dermoskopii i Technik Obrazowania Skóry Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

https://www.termedia.pl/dermatologia/Wystarczy-minuta-zeby-wykryc-czerniaka-,43102.html

 

Zgony z powodu COVID-19. Zaszczepieni to tylko 2 proc. przypadków

„Dane te wskazują, że zdecydowaną większość osób umierających w Polsce z powodu COVID-19 stanowią osoby niezaszczepione. W rejestrach służb sanitarnych od 1 czerwca do 13 lipca 2021 r. odnotowano 1428 zgonów u osób z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem, a z tej grupy tylko 26 chorych przebyło pełen cykl szczepień. Tym samym ponad 98 proc. zgonów przypisanych oficjalnie do COVID-19 stanowią pacjenci niezaszczepieni” – skomentował dla PAP prof. Lucjan Wyrwicz, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

https://portal.abczdrowie.pl/zgony-osob-z-powodu-covid-19-mz-wsrod-zaszczepionych-to-tylko-2-proc-przypadkow

 

Kolejny zespół w MZ. Jakim obszarem ma się zająć?

We wtorek minister wydał zarządzenie ws. powołania Zespołu do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym

Jak wyjaśniono w zarządzeniu, jest to zespół ds. koordynacji działań na rzecz systemowych zmian w zdrowiu publicznym.

W skład zespołu wchodzą: Przewodniczący – Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;  Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ; Zastępca Przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także członkowie: Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,  przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Centrum e-Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

https://www.politykazdrowotna.com/74792,kolejny-zespol-w-mz-jakim-obszarem-ma-sie-zajac

 

Uważaj na rakotwórczego grilla! Jak zmniejszyć to zagrożenie?

Dr n. med. Aleksandra Kapała, kierownik Działu Żywienia Klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach kampanii „Nie miej tego gdzieś! Wszystko na temat raka jelita grubego” podkreśla, że – choć każda pora roku jest dobra na zmianę nawyków żywieniowych na lepsze, to jednak wakacje są na to czasem wręcz idealnym.

https://www.msn.com/pl-pl/kuchnia/wiadomosci-o-zywieniu/uwa%C5%BCaj-na-rakotw%C3%B3rczego-grilla-jak-zmniejszy%C4%87-to-zagro%C5%BCenie/ar-AAMqk52?li=BBr5PkU