Narodowy Instytut Onkologii przypomina, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia na podstawie opinii Narodowego Instytutu Onkologii, medycznych towarzystw onkologicznych i stowarzyszeń pacjentów onkologicznych, do I etapu szczepień kwalifikują się chorzy z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. jest prowadzone leczenie systemowe (chemioterapia, immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie) lub radioterapia.

Przypominamy, że chorzy na nowotwory mają znacznie większe ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. Stanowi to uzasadnienie dla traktowania ich jako priorytetowej grupy, a szczepienie przeciwko COVID-19 stanowi ogromną szansę na uniknięcie zarówno wczesnych jak i późnych następstw zakażenia i zmniejszenia zagrożenia związanego z chorobą nowotworową. Zachęcamy więc naszych pacjentów do zgłaszania się do Narodowego Programu Szczepień i punktów szczepień zgodnie z przydziałem jaki otrzymają.

Jak podkreślają międzynarodowe i polskie towarzystwa naukowe i eksperci korzyści wynikające ze szczepienia znacznie przewyższają ryzyko związane ze szczepionką, i właściwie z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji (jak pacjenci bezpośrednio po przeszczepie komórek krwiotwórczych czy w głębokiej immunosupresji po leczeniu systemowym) chorzy na nowotwory nie mają przeciwwskazań do szczepień przeciw SARS-CoV-2.​