Informujemy, że w dniu 19.02.2021 r. pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – Dyrektora Oddziału w Krakowie zostało powierzone prof. dr hab. n. med. Januszowi Rysiowi.

W Narodowym Instytucie Onkologii pracuje od 1984 r., od roku 2001 na stanowisku Kierownika Zakładu Patomorfologii Nowotworów. W Centrum Onkologii uzyskał stopień doktora nauk medycznych (1992) i doktora habilitowanego nauk medycznych (2002), a w roku 2013 tytuł profesora zwyczajnego. Jest specjalistą II stopnia z zakresu patomorfologii.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 170 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych; ich tematem wiodącym są badania dotyczące morfologii nowotworów złośliwych piersi i tkanek miękkich oraz nowych markerów i testów diagnostycznych na potrzeby diagnostyki nowotworów.

Członek Polskiego Towarzystwa Patologów (w latach 2002 – 2019 skarbnik Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz European Society of Pathology.  Od roku 2009 Redaktor Naczelny kwartalnika Polish Journal of Pathology – czasopisma z listy filadelfijskiej.

Nagrodzony „Złotym krzyżem zasługi (2011) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

 

Serdecznie gratulujemy!