Z przyjemnością informujemy, że dr Paweł Koczkodaj, Zastępca Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, otrzymał stypendium Fulbright-Schuman Award, będące jednym z najbardziej prestiżowych stypendiów przyznawanych naukowcom z Europy i USA.

Dr Koczkodaj przeszedł złożony proces aplikacyjny, w którym oprócz dotychczasowego dorobku naukowego ocenie podlegał także m.in. zaproponowany projekt badawczy, ale również zaangażowanie społeczne i działalność naukowa. Jednym z niezbędnych warunków do uzyskania stypendium było też posiadanie przez kandydata znaczącego doświadczenia naukowego na arenie europejskiej. W ramach stypendium dr Paweł Koczkodaj będzie prowadził projekt pt. „Improving access to preventive services” w Cancer Center University of Virginia – w jednym z wiodących amerykańskich ośrodków zajmujących się prewencją pierwotną i wtórną nowotworów.

Każdego roku Komisja Fulbrighta w Brukseli (Commission for Educational Exchange Between the United States of America, Belgium and Luxembourg) przyznaje jedynie od 10 do 15 stypendiów Fulbright-Schuman Award naukowcom pochodzącym ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Stypendium finansowane jest przez Komisję Europejską i Departament Stanu USA.