Dr Katarzyna Siennicka, adiunkt i Zastępca Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej NIO-PIB, została wyróżniona nagrodą naukową Rosalind Franklin Society (https://www.rosalindfranklinsociety.org/) za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2021 w czasopiśmie Rejuvenation Research.

Doroczne nagrody naukowe są przyznawane przez Rosalind Franklin Society w kooperacji z wydawnictwem naukowym Mary Ann Liebert Inc. dla autorów najlepszych publikacji w każdym z czasopism wydawnictwa. Oprócz dyplomów i nagród pieniężnych, autorzy najlepszych publikacji naukowych umieszczeni zostaną (abstrakt publikacji i życiorys naukowy autora) w antologii promowanej w środowiskach naukowych, będą oni również promowani przez Rosalind Franklin Society w formie notatek prasowych, wywiadów i prelekcji.

W tym samym roku dr Katarzyna Siennicka uzyskała patent na wynalazek pt.: „Radioaktywny implant i jego zastosowanie”. Patent jest produktem grantu wewnętrznego NIO-PIB, zgłoszonego i kierowanego przez dr Siennicką.