Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

19 października 2022 r. o godz. 10:00

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne – sala nr 1

na którym odbędzie się publiczna obrony rozprawy doktorskiej

 

lek. Anna Cencelewicz-Lesikow pt: „Wartość rokownicza współczynnika określającego stosunek liczby zajętych przerzutami do całkowitej liczby zbadanych węzłów chłonnych LNR (lymph node radio) u chorych na pierwotnego raka odbytnicy, leczonych radykalnie z zastosowaniem radioterapii bądź radiochemioterapii przedoperacyjnej i operowanych techniką TME”.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer

dr hab. Wojciech Wysocki

 

lek. Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz pt: Ocena wyników leczenia chorych na raki piersi współistniejące z ciążą”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Recenzenci:

dr hab. Barbara Radecka

prof. dr hab. Jacek Sieńko

 

lek. Radosław Jadczak pt: Rola Skal Całościowej Oceny Geriatrycznej oraz ich modyfikacji w procesie podejmowania decyzji terapeutycznej dotyczącej pacjentów onkologicznych 65+”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Recenzenci:

dr hab. Barbara Radecka

dr hab. Dariusz Nejc