Z przyjemnością informujemy, że dr n. med. Łukasz Szafron z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt. „Analiza molekularna genu CRNDE oraz próba oszacowania funkcji i klinicznego znaczenia nowo odkrytego mikropeptydu kodowanego przez ten gen”.

Serdecznie gratulujemy!

PNIR2019 – Certyfikat – Dr n. med. Łukasz Szafron