Co czwarty Polak umrze z powodu choroby nowotworowej – wynika z danych WHO. Dziennie w Polsce raka wykrywa się u 450 osób. – Te zatrważające dane to przede wszystkim efekt zbyt niskiej wykrywalności nowotworów we wczesnym ich stadium. A to trzeba i można zmieniać – podkreślają eksperci. Wybitni lekarze ze Stanów Zjednoczonych i Europy, specjalizujący się w leczeniu i wykrywaniu nowotworów dyskutować będą o tym w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie.

Tematy dwudniowego – 18 i 19 listopada – spotkania lekarzy onkologów to wzmacnianie strategii onkologicznej oraz intensyfikacja rozwoju badań translacyjnych nad nowotworami w Polsce. Organizatorem warsztatów oraz onkologicznego okrągłego stołu jest Alliance for Innovation (AFI) w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Medical Society of Virginia oraz Agencją Badań Medycznych. Wśród gości będą specjaliści z NCCN (National Comprehensive Cancer Network), University of Virginia (UVA), Virginia Commonwealth University (VCU), Mayo Clinic, Medical Society of Virginia (MSV), Cancer Research Foundation oraz z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ABM, NFZ, WIM, GUMED, WUM i innych jednostek naukowo-badawczych.

Zdajemy sobie sprawę z powagi problemu jakim jest zbyt późna wykrywalność nowotworów, która wpływa na skuteczność ich leczenia w Polsce. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń, dyskusje, warsztaty, w których wezmą udział światowej sławy specjaliści wpłyną stanu zdrowia Polek i Polaków – mówi Marcin Hańczaruk przedstawiciel AFI.

Pierwszy dzień będzie poświęcony tematom rozwoju badań naukowych – klinicznych i przedklinicznych w onkologii w Polsce we współpracy z naukowcami z USA.
Poniedziałkowe spotkanie poprowadzi prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Przy okrągłym stole, podczas sesji zasiądą specjaliści zajmujący się nowotworami w zakresie badań podstawowych, przedklinicznych, a także lekarze klinicyści, genetycy, epidemiolodzy z różnych krajów.

Z kolei 19 listopada, we wtorek, odbędą się warsztaty „Wzmacnianie roli kontroli nowotworów w Polsce”, które skupią się na poprawie stanu kontroli zachorowań na nowotwory. Podczas warsztatów amerykańcy i europejscy naukowcy wymienią się własnymi doświadczeniami oraz opracują kilka kluczowych dla zagadnienia tematów, takich jak między innymi rehabilitacja onkologiczna czy terapie ukierunkowane. Moderatorem dyskusji będzie prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków oraz pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Podsumowanie rezultatów tego dwudniowego wydarzenia będzie stanowić wkład środowiska naukowego w tworzenie strategii i programów zwalczania chorób nowotworowych oraz postęp w badaniach.

19.11.2019 we wtorek o godzinie 9.00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Centrum Onkologii Instytutu przy ulicy Roentgena 5 w Warszawie, odbędzie się konferencja prasowa dla mediów.