Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 dołączyło 63 naukowców, którzy otrzymają niemal 2,5 miliona złotych na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Jedną z nich jest dr Katarzyna Aleksandra Kujawa z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W konkursie MINIATURA 3 na realizację działań takich, jak badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. W trzecim rozdaniu nowej edycji maksymalną kwotę otrzymała nasza pani doktor, a przeznaczy ją na dokonanie wstępnej oceny związku wybranych białek (DSPG3, LOX, FN1, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika

Konkurs MINIATURA 3 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku, nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Kandydat nie może być również wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Musi posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą. Budżet tej edycji wynosi aż 20 mln zł.