I4T-MC-JVDG

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo...

AV-951-15-303

Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją i grupą...

CABAZR07396

Retrospektywne zebranie informacji na temat sposobów leczenia pacjentów z...

SP005

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy, prowadzone metodą ślepej próby...