Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją i grupą kontrolną porównujące chlorowodorek tywozaniby (AV-951) i sorafenib w leczeniu chorych na oporną, zaawansowaną postać raka nerkowo-komórkowego.