Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą próby otwartej badanie fazy 3 oceniające stosowanie MEDI4736 w monoterapii oraz MEDI4736 w kombinacji z tremelimumabem w poównaniu ze standardową chemioterapią podawną w pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem nieoperacyjnego, urolialnego raka pęcherza moczowego w IV stopniu zaawansowania.