Międzynaridowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie 3 fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ODM-201 u mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka, z opornym, na kastrację rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów.