Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 3 stosowania ramucyrumabu wraz z docetakselem w porównaniu do stosowania pl;acebo wraz z docetakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem z nabłonka przejściowego dróg moczowych u których nastąpiła progresja w trakcie lub po zastosowaniu terapii platyną.