Wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy, prowadzone metodą ślepej próby, w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo DCVAC/Pca w porównaniu z placebo u mężczyzn z hormonoopornym rakiem prostaty z przerzutami, zakwalifikowanych do pierwszej linii chemioterapii z późniejszymi zmianami, które mogą być wprowadzone od czasu do czasu.