Retrospektywne zebranie informacji na temat sposobów leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, u których wystapiła progresja choroby po zastosowaniu schematu leczenia opartego na docetaxelu a nastepnie leczonych kabazytakselem.