W The Lancet Oncology dr Joanna Didkowska i jej współpracownicy z Krajowego Rejestru Nowotworów zrelacjonowali obecne i przewidywane obciążenia opieką onkologiczną dla ukraińskich uchodźców przybywających do Polski.
Zapraszamy do lektury: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00384-9/fulltext