Od 1 listopada 2022 r. punkt gastronomiczny – kawiarnia, działający na terenie NIO-PIB przy ul. W.K. Roentgena 5 będzie nieczynny z uwagi na prowadzone na terenie Instytutu prace remontowe. Przewidywany termin ponownego uruchomienia punktu gastronomicznego przypada na dzień 1 grudnia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Instytutu działają kioski ogólnospożywcze, a także automaty z napojami ciepłymi i zimnymi oraz przekąskami.