Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Fizyka medyczna w NIO-PIB – nauki ścisłe w służbie pacjentom” dr Ewy Fabiszewskiej, dr Anny Zawadzkiej i prof. dr hab. Pawła Kukołowicza.

Zapraszamy do osobistego udziału 20.10.2022 r. o godzinie 13.00 w sali seminaryjnej nr 1 NIO-PIB  lub online na platformie Teams.

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFjYzA1NTMtZTc2Yi00MTFhLTlmYWItZWIyODAxZjMyZDBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22773215bb-d75f-4ce8-9545-65937dcb28fc%22%2c%22Oid%22%3a%22c3cb16f0-fa5a-4eeb-b93a-9602d567b053%22%7d>

Identyfikator spotkania: 395 777 506 780

Kod dostępu: rQtoPy

Pobierz aplikację Teams: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app> | Dołącz w Internecie: <https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting>