Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i Warszawski Uniwersytet Medyczny, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podpisały w środę 19 października 2016 r. List Intencyjny.

Dokument zakłada wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego, poszerzenie bazy dydaktycznej i usługowej w zakresie onkologii klinicznej i doświadczalnej. List Intencyjny podpisali Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Dyrektor COI prof. Jan Walewski, w obecności Wiceministra Zdrowia Pana Jarosława Pinkasa.

„To było moje wielkie marzenie, żeby powstała onkologia akademicka, i cieszę się bardzo, że będzie to możliwe z udziałem mojej macierzystej Uczelni. Mam pewność, że to będzie więcej niż list intencyjny i już niebawem będziemy mogli mówić o warszawskiej akademickiej szkole onkologicznej – tego w Polsce bardzo nam brakuje. Wiem, jakie są deficyty w kształceniu, jeżeli chodzi o onkologię, chciałbym (…) pokazać całej Polsce na wszystkich uczelniach, w jaki sposób doszło do mądrej, rozsądnej współpracy dwóch podmiotów, które są partnerami i że nie będzie tak, że ktoś kogoś będzie wchłaniał i że będzie jakieś zagrożenie, wręcz odwrotnie – mądra kooperacja.” – powiedział Wiceminister Zdrowia Pan Jarosław Pinkas.

„Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Onkologii dojrzały do wspólnego działania, aby utworzyć onkologię akademicką na wysokim poziomie. Podpisanie Listu intencyjnego zapoczątkowuje proces konstruowania pola współpracy i łączenia zasobów obu instytucji tak, aby przy zachowaniu ich integralności połączyć siły i w widoczny sposób poprawić efektywność i jakość kształcenia studentów oraz rozwinąć projekty naukowe” – powiedział prof. Jan Walewski, Dyrektor COI.

„Współpraca naszych instytucji ma za zadanie przede wszystkim stworzenie akademickiej onkologii w Warszawie – powiedział Rektor prof. Mirosław Wielgoś. – My mamy akademickość, a Centrum ma onkologię, więc pasujemy do siebie idealnie. Obie strony doskonale to rozumieją. Celem tego porozumienia jest wzmocnienie potencjału badawczego i dydaktycznego obu naszych jednostek, wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, czyli diagnostyką i leczeniem pacjentów onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia popiera to przedsięwzięcie, gdyż wspólne działanie leży w interesie wszystkich. Liczymy więc na konkretne wsparcie, które pozwoli nam zrealizować założenia Listu Intencyjnego”.

Celem porozumienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jest:

udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem bazy lokalowej Instytutu, z udziałem pracowników Uniwersytetu i Instytutu;
prowadzenie wspólnych projektów naukowych lub naukowo-badawczych z użyciem wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu obu stron;
stworzenie nowoczesnej bazy lokalowej i sprzętowej, służącej kształceniu przed- i podyplomowemu kadr medycznych oraz udzielaniu świadczeń w dziedzinie onkologii;
pozyskiwanie dofinansowania na realizację wymienionych zadań.

„W COI od lat prowadzimy szkolenia z onkologii dla studentów II Wydziału Lekarskiego WUM. Studenci chwalą zajęcia w Centrum Onkologii ze względu na ich praktyczny charakter. Wraz z ewolucją systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zmianami programów nauczania staramy się podążać w naszym szkoleniu i mam wrażenie, że algorytmy diagnostyczno-lecznicze, jakie przedstawiamy studentom na zajęciach, dobrze konsolidują wiedzę onkologiczną zdobywaną w trakcie zajęć z innych przedmiotów. W najbliższym czasie poszerzona zostanie współpraca w ramach szkolenia studentów I Wydziału Lekarskiego. Ale nasza współpraca w edukacji to nie tylko studenci medycyny. Takie kierunki jak choćby elektroradiologia i pewne aspekty szkolenia pielęgniarek muszą być rozwijane na styku WUM-COI” – powiedział, komentując porozumienie, prof. Lucjan Wyrwicz z Centrum Onkologii.