W związku z obchodami Października-miesiąca walki z rakiem piersi Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych. Wydarzenie, zwane także Białą Sobotą, zaplanowano na dzień 22 października 2016 roku.

Akcja odbędzie się w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00. Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i konsultacji.

Badania skierowane w szczególności do kobiet:

  • Panie w wieku między 25 a 59 rokiem życia zapraszamy na profilaktyczne badanie cytologiczne;
  • Panie w wieku między 50 a 69 rokiem życia które, w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonały profilaktycznej mammografii, zapraszamy na badanie piersi mammografem;
  • Panie spoza grupy wiekowej objętej profilaktyczną mammografią będą mogły skorzystać z badania piersi wykonywanego przez lekarza onkologa, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości z badania mammograficznego (dla Pań powyżej 40 roku życia).

Propozycja dla wszystkich – tego dnia:

  • w gabinecie Poradni Profilaktyki Nowotworów Skóry możliwe będzie skorzystanie z badania znamion dermatoskopem;
  • udzielane będą porady przez psychoonkologa,
  • udzielane będą porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu,
  • dokonywany będzie pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi;
  • rowadzone będą działania edukacyjne w zakresie badań profilaktycznych (w tym nauka techniki samobadania piersi) oraz prewencji pierwotnej nowotworów.

Podczas akcji, przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, osobom zainteresowanym wydawać będą dane dostępowe do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty. Badania skierowane są do osób ubezpieczonych.

Organizator akcji:

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie:
Zakład Profilaktyki Nowotworów

Akcję wspierają:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum,
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji,
Stowarzyszenie Sady Grójeckie.

Więcej informacji o Dniu Drzwi Otwartych udzielą Państwu pracownicy Centrum Onkologii-Instytutu dostępni pod numerem telefonu: 22 546 31 12