Zapraszamy na szkolenie dla lekarzy ginekologów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy pt: „Nowości w profilaktyce i leczeniu stanów przedrakowych i raka szyjki macicy”

szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii-Instytucie, ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie w dniu 21 listopada 2016 r.

W załączeniu przekazuję ramowy program szkolenia wraz z formularzem zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres mail: konferencje@coi.pl lub na fax nr 22 546 30 21.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.