Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci wieloletniego, zasłużonego pracownika Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, wybitnego onkologa klinicznego

dr n. med. Wiesława Lasoty

W imieniu Dyrekcji oraz pracowników Narodowego Instytutu Onkologii składamy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie.

Dyrekcja NIO-PIB