Inhibitory BRAF/MEK podstawą leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka

W ujednoliconym od 2021 r. programie lekowym B.59, dotyczącym leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka, znalazły się wszystkie terapie będące w tym wskazaniu standardem postępowania w Europie i na świecie. O wyzwania, związane z leczeniem pacjentów z zaawansowanym i przerzutowym czerniakiem z wykorzystaniem inhibitorów BRAF/MEK, zapytaliśmy: prof. Piotra Rutkowskiego, dr hab. Bożenę Cybulską-Stopę, prof. Witolda Owczarka oraz dr. Wiesława Bala.

https://pulsmedycyny.pl/inhibitory-braf-mek-podstawa-leczenia-chorych-na-zaawansowanego-czerniaka-1137327

Dr Aleksandra Kapała: żywienie kliniczne wydłuża życie chorych na nowotwory

Tylko u 20 proc. hospitalizowanych pacjentów w Polsce podejmowana jest interwencja żywieniowa. O tym, jak zwiększyć świadomość lekarzy dotyczącą konieczności prowadzenia żywienia klinicznego u chorych na nowotwory, rozmawiamy z dr n. med. Aleksandrą Kapałą z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

https://pulsmedycyny.pl/dr-aleksandra-kapala-zywienie-kliniczne-wydluza-zycie-chorych-na-nowotwory-1137325

Wyniki badań potwierdzają skuteczność terapii adjuwantowej w czerniaku

Ryzyko nawrotu czerniaka u pacjentów leczonych radykalnie sięga kilkudziesięciu procent. Badania i obserwacje długoterminowe potwierdzają skuteczność stosowania terapii adjuwantowej u chorych w III stopniu zaawansowania tego nowotworu. Są także doniesienia, wskazujące na korzyści z tego leczenia również w niższych stopniach rozwoju czerniaka. O nawrotowości tego nowotworu oraz efektach badań klinicznych z zastosowaniem pembrolizumabu w leczeniu uzupełniającym rozmawiamy z prof. Piotrem Rutkowskim.

https://pulsmedycyny.pl/wyniki-badan-potwierdzaja-skutecznosc-terapii-adjuwantowej-w-czerniaku-1137330

Przerzuty do kości można leczyć skutecznie

– Najistotniejsze jest leczenie onkologiczne choroby podstawowej, czyli ogniska pierwotnego niezależnie od jego lokalizacji. Jeżeli chodzi o  przerzuty do kości, stosujemy chirurgiczne leczenie miejscowe (zabiegi chirurgiczne), leczenie promieniowaniem (radioterapia) oraz terapie objawowe czyli podawanie silnych leków przeciwbólowych z grupy opioidów – mówi dr n. med. Michał Kunkiel z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

https://wiescirolnicze.pl/dla-domu/przerzuty-do-kosci-mozna-leczyc-skutecznie/