Odwiedziny pacjenta na oddziale są możliwe jednocześnie przez jedną osobę, która okaże przy wejściu do Instytutu i przy wejściu na oddział ważny paszport covidowy potwierdzający przyjęcie drugiej dawki szczepienia co najmniej 14 dni wcześniej (dotyczy Pfizer, AstraZeneca, Moderna) lub pierwszej dawki szczepienia co najmniej 14 dni wcześniej (dotyczy Johnson & Johnson) lub będzie miała udokumentowane (wydruk z IKP) w ciągu ostatnich 6 miesięcy przechorowanie Covid-19.

Pacjentom udającym się z wizytą do poradni, którzy mają problemy z poruszaniem się czy inne problemy powodujące jej niesamodzielność może towarzyszyć jedna osoba opieki, bez względu czy jest zaszczepiona, czy nie. Pozostali pacjenci mogą wchodzić na teren Instytutu z jedną osobą towarzyszącą pod warunkiem, że osoba towarzysząca okaże przy wejściu ważny paszport covidowy potwierdzający przyjęcie drugiej dawki szczepienia co najmniej 14 dni wcześniej (dotyczy Pfizer, AstraZeneca, Moderna) lub pierwszej dawki szczepienia co najmniej 14 dni wcześniej (dotyczy Johnson & Johnson) lub będzie miała udokumentowane (wydruk z IKP) w ciągu ostatnich 6 miesięcy przechorowanie Covid-19.

W dalszym ciągu wszystkich odwiedzających jak i osoby towarzyszące obowiązuje noszenie maseczek na terenie Instytutu podczas całej wizyty.