Rola lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym.

DATA
Konferencja podzielona jest na dwie części – uczestnictwo w części pierwszej upoważnia
do możliwości udziału w części drugiej
CZĘŚĆ 1: 9 PAŹDZIERNIKA 2021 godz. 10.00 – 14.00 –> https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=346
CZĘŚĆ 2: 16 PAŹDZIERNIKA 2021 godz. 10.00 – 16.00 –> https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=347

Formularz rejestracyjny dostępny na stronie
www.izba-lekarska.pl > zakładka: punkty edukacyjne > zakładka: szkolenia

ZAPISY
Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Uczestnikom przysługują punkty edukacyjne.
Estymowana frekwencja w trakcie każdej z części eventu 300-500 uczestników.
Zapisy prowadzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

OPIS KURSU

PROGRAM KURSU