Szanowni Państwo,
Zapraszamy na otwarte sympozjum
IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW – JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO CHOREGO?
16 stycznia (czwartek) 2020 r., w godzinach 16:00 – 19:00, Sala żółta, Budynek Focus, Al. Armii Ludowej 26

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Pneumologie France Pologne
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytut

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji do dnia 09.01.2020: immunoterapia@greenmedia.com.pl
Tel. 530 089 859

W programie:

16.00-16.20 Wprowadzenie, uwagi ogólne, doświadczenie własne – Piotr Rutkowski / Tomasz Świtaj –
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków COI
16.20-16.40 Procesy immunologiczne prowadzące do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem
immunoterapii – Magdalena Winiarska – Zakład Immunologii WUM
16.40-17.00 Układ endokrynny  – Maria Stelmachowska-Banaś – Klinika Endokrynologii CMKP
17.00-17.20 Powikłania płucne, pneumonitis, obserwacje własne – Joanna Domagała-Kulawik – Katedra i Klinika Pneumonologii WUM oraz Magdalena Knetki-Wróblewska – Klinika Nowotworów Klatki Piersiowej COI
17.20-17.40 Zapalenia jelit/wątroby – Tomasz Rawa – Klinika Gastroenterologii Onkologicznej COI
17.40-17.55 Powikłania dermatologiczne – Witold Owczarek – Klinika Dermatologii WIM
17.55-18.10 Kardiotoksyczność – Przemysław Leszek – Instytut Kardiologii
18.10-18.25 Powikłania neurologiczne – Anna Kostera-Pruszczyk – Katedra i Klinika Neurologii WUM
18.25-18.45 Obserwacje hemato-onkologa – Wiesław Jędrzejczak – Katedra i Klinika Hematologii i Onkologii WUM
18.45-19.00 IrAE w praktyce codziennej- na przykładzie Francji – Joanna Domagała-Kulawik – Katedra i Klinika Pneumonologii WUM