Doktorantka Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Małgorzata Szostakowska-Rodzoś otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację swoich wyników na międzynarodowej konferencji „XV Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology”, która odbyła się w dniach 24-27.XI.2019 roku, w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

Nasze badania skupiają się na poszukiwaniu nieinwazyjnych markerów dla oporności i progresji nowotworów. Obecnie, zajmuję się realizacją badań do projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016/21/B/NZ2/03473) pt. „Analiza heterogenności krążących komórek nowotworowych w różnych podtypach biologicznych raka piersi”. Moim głównym zadaniem jest analiza próbek krwi pod kątem obecności w nich komórek nowotworowych. Następnie zidentyfikowane komórki (jeżeli znajdują się w preparacie) charakteryzuję za pomocą markerów powierzchniowych oraz genetycznych. Nowotwory są bardzo różnorodne, w związku z tym naszym głównym celem jest identyfikacja, które typy komórek odnajdywanych w krwiobiegu mogą mieć znaczenie kliniczne – mówi laureatka Małgorzata Szostakowska-Rodzoś.