Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu  11 lutego 2021 r. o godz. 10:00 (Centrum Edukacyjno-Konferencyjne sala nr 1) , na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*

 

lek. Daniel Szram pt: „Ocena przydatności modelowania przestrzennego i nawigacji śródoperacyjnej w resekcji i rekonstrukcji szczęki i żuchwy”

Promotor                      prof. dr hab. Romuald Krajewski

Recenzenci                  dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec      prof. dr hab. Bogumił Lewandowski

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Danielowi Szramowi stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

 

lek. Jakub Zwoliński pt: „Wpływ techniki pobrania materiału do badania śródoperacyjnego na  ocenę radykalności resekcji nowotworów głowy i szyi”

Promotor                      prof. dr hab. Romuald Krajewski

Promotor pomocniczy  dr Monika Kirwil

Recenzenci                  prof. dr hab. Andrzej Kukwa   prof. dr hab. Bogumił Lewandowski

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Jakubowi Zwolińskiemu stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

 

 

        Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

            Koordynator ds. Przewodów Doktorskich

 

 

*Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku:

https://youtu.be/z529qwyl-m8

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne jest zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

Streszczenia i recenzje znajdują się na stronie BIP NIO-PIB/Awanse Naukowe.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB