Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu  6 maja 2021 r. o godz. 10:00 , na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*

 

mgr Edyta Waker pt: „Analiza zmienności genetycznej toksynotwórczych szczepów Clostridioides difficile w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego na przestrzeni 10 lat”

Promotor                      prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Recenzenci                  prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska    i   prof. dr hab. Hanna Pituch

mgr Katarzyna Pasicz pt: „Porównanie i analiza metod wyznaczania parametrów badania wykonanego techniką IVIM (Intra-Voxel Incoherent Motion Diffusion-Weighted Imaging)”                                                                                                                                                                                     

Promotor                      dr hab. Paweł Kukołowicz

Promotor pomocniczy  dr Joanna Podgórska

Recenzenci                  dr hab. Katarzyna Karmelita-Katulska       i     dr hab. inż. Daniel Kikoła

mgr Agnieszka Walewska pt: Zastosowanie dozymetrii in vivo filmami Gafchromic do monitorowania dawek otrzymywanych przez pacjentów z nieresekcyjnymi mięsakami poddanych przedoperacyjnej hipofrakcjonowej radioterapii technikami dynamicznymi”                                                                                                                                                                                     

Promotor                      dr hab. Paweł Kukołowicz

Recenzenci                  prof. dr hab. Lucyna Kępka    i   prof. dr hab. Paweł Olko

*Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku – https://youtu.be/WtkU_L8AChI

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne jest zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB