Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem:

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA W POLSCE

MOŻLIWOŚCI I BARIERY

NOWE WYZWANIA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W PANDEMII

Konferencja odbędzie się w formie ON-LINE w dniu 15 grudnia 2020,  g. 10.00 – 14.00

link do logowania na stronę konferencji: https://html.transmisjeonline.pl/diagnostykaileczeniechorychnarakaplucawpolsce

Celem konferencji jest przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z poprawą sytuacji pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka płuca w Polsce poprzez optymalizację profilaktyki, wprowadzenie szybkiej ścieżki diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, zwiększenie dostępności do skutecznej systemowej terapii personalizowanej, oraz niezbędnych zmian systemowych.

W trakcie konferencji będą poruszone istotne tematy dotyczące zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych, oraz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

  1. Diagnostyka i leczenie pacjenta z rakiem płuca w czasie i po epidemii SARS-CoV-2
  2. Nowoczesna diagnostyka molekularna raka płuca
  3. Standardy jakościowe, a nowy model finansowania patomorfologii
  4. Leczenie skojarzone, a współpraca między-ośrodkowa
  5. Sytuacja i oczekiwania chorych na raka płuca z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta
  6. Leczenie czerniaka w dobie COVID – 19 
  7. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w dobie COVID – 19.

W trakcie konferencji odbędzie się premiera:

  • Raportu „Wyzwania  diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, oraz leczenia raka płuca” przygotowanego z inicjatywy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to niezwykle wartościowe opracowanie, które może pomóc w uzyskaniu lepszych wskaźników wykrywalności, oraz poprawie wyników leczenia chorych na raka płuca.
  • Raportu Health Impact Projection  (HIP) –  dostępność i możliwość rozwoju immunoterapii.
  • Ponadto zaprezentowane zostanie pierwsze polskie wydanie książki światowej sławy ekonomistów – Michael’a E. Porter’a oraz Elizabeth Olmsted Teisberg “Redefining Health Care: Creating Value Based Competition on Results”. Polska edycja została przygotowana pod redakcją dr n. med. Beaty Jagielskiej, prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej oraz prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego.

Jednym z punktów konferencji będzie debata uznanych ekspertów między innymi z Narodowego Instytutu Onkologii:

prof. dr hab.n.med. Macieja Krzakowskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej,

prof. dr hab. n.med. Joanny Chorostowskiej-Wynimko, Sekretarza Generalnego Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Z-cy Dyrektora ds. Nauki,  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

prof. dr hab. n.med. Zbigniewa Gacionga,  Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

prof. dr hab. n.med. Andrzeja Marszałka, Konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii,  Wielkopolskie Centrum Onkologii;

dr n.med. Beaty Jagielskiej (Prezesa PKMP, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie), Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie).