Wolontariusze Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ pracują na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania w szpitalach na oddziałach hematologii i onkologii w całej Polsce.

Opierając się na ponad 15 letnim doświadczeniu w autorskich programach szkoleń dla wolontariuszy Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ uruchamia specjalistyczny kurs przeznaczony dla wolontariuszy i kandydatów do wolontariatu onkologicznego.
Jest to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, której głównym celem jest umożliwienie kandydatom dostępu do szkoleń i warsztatów prowadzonych przez wybitnych profesorów z dziedziny onkologii, psychoonkologii, onkodietetyki itp. w oparciu o najnowsze badania i praktyki kliniczne.
Kurs jest otwarty dla wszystkich chętnych- rekrutacja potrwa do końca września. Zapraszamy też gorąco studentów kierunków
medycznych, psychologicznych i pokrewnych do udziału w kursie. Po jego ukończeniu odbędziecie Państwo 30 h staż w placówkach, z którymi Fundacja ma podpisaną umowę na terenie (Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Poznania).

Szkoła Onkowolontariatu oferuje:
– 60 h zajęć z najlepszymi specjalistami: lekarzami onkologami, psychoonkologami – członkami Polskiego Towarzystwa Psychoonkologii,
dietetykami, prawnikami, pełnomocnikami ds. pacjentów, pracownikami socjalnymi,
– program zajęć szczegółowo opracowany przez specjalistów
– pełen zakres pozamedycznej wiedzy o życiu w chorobie nowotworowej w tym: onkologia: czym jest choroba nowotworowa, metody leczenia ( chemio, radioterapia i ich skutki uboczne), psychoonkologia: jak rozmawiać i wspierać chorego, jak radzić sobie z diagnozą, terapiami i nawrotem choroby, jak funkcjonować po chorobie nowotworowej, jak radzić sobie z żałobą i stratą bliskiej osoby i gdzie szukać wsparcia, prawo i prawa pacjenta: dostęp do dokumentacji medycznej, prawa pacjenta onkologicznego w trakcie pobytu w szpitalu i poza nim, sprawy socjalne: jakie świadczenia przysługują chorym i ich bliskim, jak wypełniać dokumenty, gdzie szukać wsparcia w tym finansowego, dietetyka: odżywianie profilaktyczne, prawidłowa dieta w trakcie choroby onkologicznej. Program obejmuje również zajęcia z pracownikiem Państwowego Urzędu Pracy dotyczące m.in. powrotu na rynek pracy po chorobie, możliwości odbywania kursów w PUP, wsparcia jakiego udzielają urzędy pracy wracającym po długiej przerwie do życia zawodowego.
– spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze onkologii
– spotkania z osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową lub mającymi za sobą doświadczenie choroby własnej lub osób bliskich
– zjazdy weekendowe (sobota, niedziela) w formie zdalnej pozwalające na udział osobom pracującym, z obszaru całego kraju – raz lub dwa razy w miesiącu
– półroczny kurs zakończony egzaminem w formie testu przygotowanego przez wszystkich prowadzących zajęcia
– praktyki w placówkach medycznych na oddziałach onkologicznych, z którymi Fundacja ma podpisane umowy o współpracy – 30 h
– certyfikat ukończenia szkoły wraz z suplementem poświadczającym zrealizowany program

Szczegółowe informacje:
Mail: szkola@dobrzezejestes.pl
Tel: 535402000 (w poniedziałki od 16 do 20)

TY również możesz mieć w tym swój udział!

JEŚLI:

– jesteś osobą otwartą

– chcesz podzielić się dobrem z pacjentami zmagających się z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi

– dysponujesz kilkoma godzinami w tygodniu i chcesz przeznaczyć je na wsparcie chorych w codziennych czynnościach i dyżur w szpitalu

– wierzysz wagę pomocy drugiemu człowiekowi

– chcesz po prostu pomóc

Czekamy właśnie na Ciebie!

Wolontariusze otrzymują:

porozumienie o wolontariacie

zaświadczenie o dyżurach i szkoleniach

dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń ze specjalistami

 

Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się jak dołączyć do Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ i wspomóc pacjentów z chorobą nowotworową

Spotkania informacyjne odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na ul. Kłopotowskiego 6/61 w dniach:

piątek 24.09.2021 od 16:00–18:00

sobota 25.09.2021 od 13:00–15:00 oraz od 15:30–17:30

piątek 1.10.2021 od 16:00–18:00

 

Ze względów epidemicznych liczba miejsc na dane spotkanie jest ograniczona, dlatego zgłoś się na: warszawa@dobrzezejestes.pl i podaj odpowiedni dla Ciebie termin spotkania informacyjnego.

 

Serdecznie zapraszamy!