Szanowni Państwo,

Jesteśmy zmuszeni ograniczyć pracę Kliniki Chirurgii Onkologicznej przy ulicy Wawelskiej w związku ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 osób z personelu tej kliniki. Trwają przewidziane na taką okoliczność procedury. Tworzona jest lista osób z bezpośredniego kontaktu, pobierane są od nich wymazy i przeprowadzane testy.

Z uwagi na specyfikę zakażenia tym wirusem w wielu przypadkach musimy odczekać 5 do 7 dni z testami, stąd część personelu będzie na kilkudniowej kwarantannie.

Pacjenci tej kliniki będą pod opieką personelu szpitala, Ci którzy mieli być poddani zbiegom w najbliższym czasie będą informowani o sytuacji i nowych terminach swoich zabiegów. Decyzje co do leczenia lub jego przesunięcia w każdym jednym przypadku będzie podejmował lekarz prowadzący.

Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie zasad epidemicznych, co pozwala na ograniczenie transmisji wirusa.

Praca na pozostałych oddziałach NIO-PIB gdzie nie stwierdzono incydentów epidemicznych jest kontynuowana z zachowaniem obowiązujących procedur. W przypadku podejrzenia incydentu epidemicznego za każdym razem jest prowadzone odpowiednie postępowanie sprawdzające, co może się wiązać z czasowym ograniczeniem działania części takiej kliniki.

Jednocześnie informujemy, że do pracy w pełnym wymiarze wróciła Klinika Nowotworów Klatki Piersiowej i Płuc.

Ważne informacje dla pacjentów (więcej)