Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej. To już ósme spotkanie orgaznizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Warszawska Konferencja Onkologiczna stała się rozpoznawalną i cenioną marką – zarówno pod względem wysokiej jakości merytorycznej, jak też jako jedno z ważniejszych spotkań środowiska onkologicznego.

 

Sesja Inauguracyjna Konferencji poświęcona będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. Pandemia spiętrzyła wyzwania stojące przed onkologią, uwypukliła słabości systemu i negatywnie odbiła się na tempie realizacji przyjętych założeń, dlatego Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce. Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie

również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej, tym razem poświęcony roli medycyny regeneracyjnej w leczeniu nowotworów.

 

Sesję II otworzy tradycyjnie już uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2021 roku. Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2021 roku, a także dyplom dla zwycięscy konkursu Best Original Paper Award czasopisma Nowotwory Journal of Oncology. Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.

 

Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. NIO-PIB

Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Przewodniczący Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowego Instytutu Badawczego

 

 

 

Program konferencji oraz rejestracja umożliwiająca udział w spotkaniu online znajdują się na stornie www.wko.viamedica.pl