W środę 3 marca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym im. prof. Tadeusza Koszarowskiego odbyła się online VII Warszawska Konferencja Onkologiczna. Organizatorami konferencji był  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Tematem, który zdominował tegoroczną konferencję była pandemia COVID-19, która niewątpliwie spiętrzyła wyzwania stojące przed onkologią, uwypukliła niedoskonałości systemu. Wśród najważniejszych tematów, które poruszyli prelegenci były: próby oszacowania strat, najnowsze metody leczenia pacjentów onkologicznych, osiągnięcia i nadzieje, w tym powołanie pierwszego w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej, prace nad polską terapią CAR-T, postępy w zakresie badań naukowych, rozwój niekomercyjnych badań klinicznych oraz perspektywy immunologii.

Podczas Sesji Inauguracyjnej wystąpili: prof.  Jan Walewski dyrektor Instytutu, prof.  Adam Maciejczyk, prof.  Paweł Wiechno, a także prof.  Elżbieta Sarnowska.

W trakcie Sesji Inauguracyjnej wystąpił także Sławomir Gadomski, podsekretarz  stanu w Ministerstwie Zdrowia, który  zapowiedział  znaczące inwestycje w polską onkologię oraz zwiększenie liczby nowych terapii dla pacjentów onkologicznych, które mają znaleźć się liście refundowanej.

Jak wskazywał min. Gadomski w ramach projektu unijnego REACT-EU do polskiej onkologii ma trafić dodatkowe 3 mld zł. Środki  mają być przeznaczone na wsparcie diagnostyki m.in.  na zakup tzw. dużej infrastruktury tj.: mammografów, rezonansów, akceleratorów czy aparatów do brachyterapii. W sumie wydatki na onkologię wg. zapowiedzi Sławomira Gadomskiego mają w tym roku przekroczyć 12 mld zł.

W dalszej części Sesji Inauguracyjnej prof. Jan Walewski dyrektor NIO-PIB podsumował działalność Instytutu w minionym roku oraz przedstawił plany i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Dyrektor  Jan Walewski podkreślił również w trakcie wystąpienia jaki wpływ na finanse Instytutu ma pandemia.

-Przychody z wykonania kontraktu z NFZ w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wzrosły nam o 10 proc., przy jednoczesnym wzroście kosztów o 17 proc.  w tym samym okresie. Straty wynikające m.in. ze wzrostu kosztów materiałów medycznych, obniżenia przychodów hotelu szkoleniowego, a także Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego czy kosztów powstania i  funkcjonowania  pracowni COVID obliczamy na ponad 11,5 mln zł. -wyliczał prof. Walewski.

Jak dodał dyrektor konstrukcja tarcz pomocowych nie uwzględniała sytuacji ośrodków onkologicznych, dopiero pod koniec roku onkologia otrzymała pewne wsparcie systemowe.

Jak tłumaczył prof. Jan Walewski im ośrodek więcej leczy pacjentów to z powodu niskiej wyceny i wzrostu kosztów jest „systemowo poszkodowany” i ponosi większe straty.

-Konieczny jest plan odbudowy polskiej onkologii po pandemii – zaapelował dyrektor Instytutu.

Prof. Elżbieta Sarnowska, która omówiła perspektywy immunologii 2021.

Jak wskazała Elżbieta Sarnowska, nanoprzeciwciała mogą stać się  niezwykle skuteczną bronią przyszłości przeciwko guzom litym.

-W naszym Instytucie wdrażamy i rozwijamy technologię nanoprzeciwciał, ale nie tylko. Pandemia bowiem przyspieszyła bardzo mocno prace nad szczepionkami opartymi o mRNA oraz nowe wirusowe wektory co może okazać się kamieniem milowym w pracach nad szczepionkami przeciwnowotworowymi – mówiła prof. Sarnowska.

W kolejnej części sesji Inauguracyjnej, do wygłoszenia honorowego wykładu im. dr Bronisławy Dłuskiej zaproszony został w tym roku prof. Sergiusz Markowicz, którego wystąpienie było poświęcone związkom wirusów z chorobami nowotworowymi.

Jak wskazywał  prof. Markowicz odpowiednio modyfikowany wirus onkolityczny mógłby wzmacniać reakcje układu odpornościowego, atakując i niszcząc komórki nowotworowe.   Na razie jednak naturalna reakcja układu odpornościowego  na wirus onkolityczny powoduje jego dezaktywację – mówił prof. Markowicz.

Sesję II otworzyła uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2020 roku w oddziałach w Warszawie i w Krakowie oraz dyplomów dla laureatów konkursu na najlepszy doktorat.

I tak w tym roku decyzją Komisji Konkursowej:

I nagrodę przyznano dr Michalinie Gramatyce za pracę  doktorską pt.: „Ocena wpływu promieniowania jonizującego na metabolizm kardiomiocytów”.

II nagrodę przyznano  dr Mateuszowi Spałkowi za pracę doktorską pt.: „Wpływ przedoperacyjnej radioterapii na obszar miednicy na tolerancję późniejszej chemioterapii u chorych na raka odbytnicy”

III nagrodę przyznano dr Tomaszowi Goryniowi za pracę doktorską pt.: „Analiza wyników leczenia i czynników rokowniczych u dorosłych chorych na mięsaki kości o lokalizacji kończynowej  z uwzględnieniem wyników funkcjonalnych zachowanej kończyny w przypadku zastosowania leczenia oszczędzającego.”

W tej części przyznano również habilitacje, którą uzyskali :
Dr hab. Jakub Żołnierek  (na podstawie osiągnięcia:„Parametry kliniczne, jako czynniki predykcyjne i prognostyczne dla ukierunkowanego molekularnie leczenia systemowego z zastosowaniem nieselektywnych inhibitorów kinaz tyrozynowych chorych z rozsianym rakiem nerki ze szczególnym uwzględnieniem przerzutów w kościach oraz ośrodkowym układzie nerwowym„)
Dr hab. Dariusz Pytel (na podstawie osiągnięcia: „Znaczenie kinazy retikulum endoplazmatycznego PERK w patogenezie i terapii chorób nowotworowych„).

W dalszej części sesji II został  zaprezentowany dorobek laureatów, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz wykład zwyciężczyni nagrody w konkursie na najlepszy doktorat.

Podczas ostatniej III sesji,  swoje wykłady zaprezentowali: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, który omówił postępy w leczeniu nowotworów płuca, następnie wykład na temat postępów w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego poprowadził prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno oraz na koniec postępy w leczeniu nowotworów skóry przedstawił prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski.

Warszawska Konferencja Onkologiczna to miejsce spotkania czołowych polskich onkologów i prezentacji najnowszych osiągnięć i wyzwań w nauce i medycynie.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok.