Z przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów prestiżowego plebiscytu Lista Stu – najbardziej wpływowych osób w kategorii: Polska Medycyna i System  Ochrony Zdrowia przygotowanym przez redakcję Pulsu Medycyny znaleźli się lekarze związani z Narodowym Instytutem Onkologii.

W kategorii Polska Medycyna wyróżnieni zostali:

– prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski ,  który kieruje  Kliniką Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej oraz sprawuje funkcje krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej,

– prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski , który prowadzi Klinikę Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej gliwickiego oddziału NIO-PIB,

–  prof. dr hab. n. med.Jan Walewski dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego NIO-PIB, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, jeden z inicjatorów Narodowej Strategii Onkologicznej; w 2020 r., który opracował i opublikował wytyczne postępowania w trakcie epidemii w obszarze podmiotów onkologicznych,

–  prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, pełnomocnik dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Badań Klinicznych, wiceprzewodniczący Rady Naukowej NIO,

– prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, członek zarządów European Association of Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN) oraz European Society of Digestive Endscopy (ESDO),

–  Dr hab. n. med. Michał F. Kamiński, prof. Narodowego Instytutu Onkologii i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, spec. gastroenterologii, kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów oraz Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej,

–  prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, spec. onkologii klinicznej, radioterapii, zdrowia publicznego, kierownik III Kliniki Chorób Płuc i Onkologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, przewodniczący rady naukowej Narodowego Instytutu Onkologii,

W kategorii System Ochrony Zdrowia są:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, od maja 2020 r. p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Krakowie, kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii NIO-PIB w Gliwicach, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, jak również

dr hab. n. med.   Beata Jagielska, spec. onkologii klinicznej, zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych NIO-PIB

dr n. med. Janusz Meder, spec. onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!