Szanowni Państwo,

Na terenie Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. M. Skłodowskiej-Curie stale prowadzone są prace w zakresie poprawy udogodnień dla osób niepełnosprawnych, oznakowania ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenia interaktywnych punktów informacyjnych dla pacjentów.

LOKALIZACJA NIO-PIB ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie

SZCZEGÓŁOWY PLAN DOSTĘPNOŚCI NIO przy ulicy ROENTGENA
DO POBRANIA W PDF (kliknij w link)

SZCZEGÓŁOWY PLAN DOSTĘPNOŚCI NIO przy ulicy WAWELSKIEJ
DO POBRANIA W PDF (kliknij w link)

Wejście dla osób niepełnosprawnych:

  • Wejście główne (A) do NIO-PIB jest dostępne z poziomu terenu przy tym wejściu dostępne są również dyżurne wózki dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu na teren Instytutu wraz z psem asystującym. Zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne przy wejściach A, C, D.

Windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro są dostępne przy wejściach A oraz D NIO-PIB

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane przy wejściach A oraz D.

Punkt informacyjny zlokalizowany jest przy wejściu głównym (A) do NIO-PIB gdzie jest dostępny pracownik, który w razie wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki.

Rejestracja w wejściach A i C posiadają obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta.

System informacji wizualnej. W ramach ułatwienia poruszania się po placówce na całym jej obszarze umieszczony jest nowy system tablic informacyjnych.