Rady Naukowej Centrum onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Komisji ds. przewodów doktorskich oraz jej Przewodniczącego i Zastępców